Инициатива - ВВЧВ

БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ В БОЛНИЦАТА
ПО ИНИЦИАТИВА "ВСЕКИ ВТОРИ И ЧЕТВЪРТИ ВТОРНИК"

Медицинският Център към Специализираната Болница за Рехабилитация на Детска Церебрална Парализа в гр. София организира и предлага ежемесечно през 2017 г. безплатни лекарски прегледи всеки втори и четвърти вторник.

В определения по график вторник ще се провеждат по 5 прегледа на деца, които не са били контингент на Болницата.
Пациенти самонасочили се или насочени от лечебни заведения ще бъдат преглеждани БЕЗПЛАТНО, след предварително записване.

Записването се извършва на телефон 02 / 920 04 45 само през седмицата, предхождаща съответния вторник!

График на прегледите

Дата Собствено и фамилно име на пациента Лекар
1
16.01.2018 г. Станислава Борисова Д-р Н. Бенова
2
16.01.2018 г. Теодор Борисов Д-р Н. Бенова
3
16.01.2018 г. Леа Бурзова Д-р Н. Бенова
4
16.01.2018 г. Андрей Спасов Д-р Н. Бенова

30.01.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

30.01.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

30.01.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

30.01.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

30.01.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

13.02.2018 г.
Д-р С. Мончева

13.02.2018 г.
Д-р С. Мончева

13.02.2018 г.
Д-р С. Мончева

13.02.2018 г.
Д-р С. Мончева

13.02.2018 г.
Д-р С. Мончева

27.02.2018 г.
Д-р К. Радославова

27.02.2018 г.
Д-р К. Радославова

27.02.2018 г.
Д-р К. Радославова

27.02.2018 г.
Д-р К. Радославова

27.02.2018 г.
Д-р К. Радославова

13.03.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

13.03.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

13.03.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

13.03.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

13.03.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

27.03.2018 г.
Д-р Н. Бенова

27.03.2018 г.
Д-р Н. Бенова

27.03.2018 г.
Д-р Н. Бенова

27.03.2018 г.
Д-р Н. Бенова

27.03.2018 г.
Д-р Н. Бенова

10.04.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

10.04.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

10.04.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

10.04.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

10.04.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

24.04.2018 г.
Д-р С. Мончева

24.04.2018 г.
Д-р С. Мончева

24.04.2018 г.
Д-р С. Мончева

24.04.2018 г.
Д-р С. Мончева

24.04.2018 г.
Д-р С. Мончева

08.05.2018 г.
Д-р К. Радославова

08.05.2018 г.
Д-р К. Радославова

08.05.2018 г.
Д-р К. Радославова

08.05.2018 г.
Д-р К. Радославова

08.05.2018 г.
Д-р К. Радославова

22.05.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

22.05.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

22.05.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

22.05.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

22.05.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

12.06.2018 г.
Д-р Н. Бенова

12.06.2018 г.
Д-р Н. Бенова

12.06.2018 г.
Д-р Н. Бенова

12.06.2018 г.
Д-р Н. Бенова

12.06.2018 г.
Д-р Н. Бенова

26.06.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

26.06.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

26.06.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

26.06.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

26.06.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

10.07.2018 г.
Д-р С. Мончева

10.07.2018 г.
Д-р С. Мончева

10.07.2018 г.
Д-р С. Мончева

10.07.2018 г.
Д-р С. Мончева

10.07.2018 г.
Д-р С. Мончева

24.07.2018 г.
Д-р К. Радославова

24.07.2018 г.
Д-р К. Радославова

24.07.2018 г.
Д-р К. Радославова

24.07.2018 г.
Д-р К. Радославова

24.07.2018 г.
Д-р К. Радославова

14.08.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

14.08.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

14.08.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

14.08.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

14.08.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

28.08.2018 г.
Д-р Н. Бенова

28.08.2018 г.
Д-р Н. Бенова

28.08.2018 г.
Д-р Н. Бенова

28.08.2018 г.
Д-р Н. Бенова

28.08.2018 г.
Д-р Н. Бенова

11.09.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

11.09.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

11.09.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

11.09.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

11.09.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

25.09.2018 г.
Д-р С. Мончева

25.09.2018 г.
Д-р С. Мончева

25.09.2018 г.
Д-р С. Мончева

25.09.2018 г.
Д-р С. Мончева

25.09.2018 г.
Д-р С. Мончева

09.10.2018 г.
Д-р К. Радославова

09.10.2018 г.
Д-р К. Радославова

09.10.2018 г.
Д-р К. Радославова

09.10.2018 г.
Д-р К. Радославова

09.10.2018 г.
Д-р К. Радославова

23.10.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

23.10.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

23.10.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

23.10.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

23.10.2018 г.
Д-р Т. Шуманска

13.11.2018 г.
Д-р Н. Бенова

13.11.2018 г.
Д-р Н. Бенова

13.11.2018 г.
Д-р Н. Бенова

13.11.2018 г.
Д-р Н. Бенова

13.11.2018 г.
Д-р Н. Бенова

27.11.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

27.11.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

27.11.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

27.11.2018 г.
Д-р Л. Куртелова

27.11.2018 г.
Д-р Л. Куртелова
11.12.2018 г. Д-р С. Мончева
11.12.2018 г. Д-р С. Мончева
11.12.2018 г. Д-р С. Мончева
11.12.2018 г. Д-р С. Мончева
11.12.2018 г. Д-р С. Мончева
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)