Инициатива - ВВЧВ

БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ В БОЛНИЦАТА
ПО ИНИЦИАТИВА "ВСЕКИ ВТОРИ И ЧЕТВЪРТИ ВТОРНИК"

Медицинският Център към Специализираната Болница за Рехабилитация на Детска Церебрална Парализа в гр. София организира и предлага ежемесечно през 2017 г. безплатни лекарски прегледи всеки втори и четвърти вторник.

В определения по график вторник ще се провеждат по 5 прегледа на деца, които не са били контингент на Болницата.
Пациенти самонасочили се или насочени от лечебни заведения ще бъдат преглеждани БЕЗПЛАТНО, след предварително записване.

Записването се извършва на телефон 02 / 920 04 45 само през седмицата, предхождаща съответния вторник!

График на прегледите

Дата Собствено и фамилно име на пациента Лекар
1
12.01.2017 г. Веселин Чобански Д-р С. Мончева
2
12.01.2017 г. Стефан Картулев Д-р С. Мончева
3
12.01.2017 г. Мария Хаджиева Д-р С. Мончева
4
12.01.2017 г. Христина Хаджиева Д-р С. Мончева
5
12.01.2017 г. Владимир Трифонов Д-р С. Мончева
6 24.01.2017 г. Пресияна Денева Д-р К. Радославова
7 24.01.2017 г. Огнян Дамянов Д-р К. Радославова
8 24.01.2017 г. Дамян Иванов Д-р К. Радославова
9
14.02.2017 г. Виолета Димитрова Д-р Т. Шуманска
10
14.02.2017 г. Петър Владимиров Д-р Т. Шуманска
11
14.02.2017 г. Дарин Палазов Д-р Т. Шуманска
12
14.02.2017 г. Радослав Георгиев Д-р Т. Шуманска
13
14.02.2017 г. Лора Стоянова Д-р Т. Шуманска
14 28.02.2017 г. Дарина Зарева Д-р Н. Бенова
15 28.02.2017 г. Даниел Зарев Д-р Н. Бенова
16 28.02.2017 г. Атанас Койчев Д-р Н. Бенова
17 28.02.2017 г. Самуил Йорданов Д-р Н. Бенова
18
28.02.2017 г. Стивън Дженов Д-р Н. Бенова
19
14.03.2017 г. Симона Василева Д-р Л. Куртелова
20
14.03.2017 г. Валентин Мартинов Д-р Л. Куртелова
21
14.03.2017 г. Диляна Цекова Д-р Л. Куртелова
22
14.03.2017 г. Васил Крумов Д-р Л. Куртелова
23
14.03.2017 г. Томислав Янков Д-р Л. Куртелова
24 28.03.2017 г. Симеон Данев Д-р С. Мончева
25 28.03.2017 г. Виктор Костов Д-р С. Мончева
26 28.03.2017 г. Владимир Костов Д-р С. Мончева
27 28.03.2017 г. Александър Костов Д-р С. Мончева
28
11.04.2017 г. Мартин Маринов Д-р К. Радославова
29
11.04.2017 г. Виктория Лалова Д-р К. Радославова
30
11.04.2017 г. Борислав Ангелов Д-р К. Радославова
31
11.04.2017 г. Виктор Ангелов Д-р К. Радославова
32
11.04.2017 г. Дани Коджабашев Д-р К. Радославова
33
25.04.2017 г. Самуил Цветелинов Иванов Д-р Т. Шуманска
34
25.04.2017 г. Ванеса Стоянова Чавдарова Д-р Т. Шуманска
35 25.04.2017 г. Рая Георгиева Илиева Д-р Т. Шуманска
36 25.04.2017 г. Антон Антонов Захов Д-р Т. Шуманска
37 25.04.2017 г. Никол Антонова Захова Д-р Т. Шуманска
38
09.05.2017 г. Емилян Вили Миланов Д-р Н. Бенова
39
09.05.2017 г. Виолин Вили Миланов Д-р Н. Бенова
40
09.05.2017 г. Михаил Сергеев Стоянов Д-р Н. Бенова

09.05.2017 г. Магда Йорданова Големинова-неявила се
Д-р Н. Бенова
41
09.05.2017 г. Тамара ВенциславоваТенева Д-р Н. Бенова
42 23.05.2017 г. Стефан Добрев Д-р Л. Куртелова
43 23.05.2017 г. Леа Петрова Д-р Л. Куртелова
44 23.05.2017 г. Павел Стефанов Д-р Л. Куртелова
45 23.05.2017 г. Андреа Вачева Д-р Л. Куртелова
46 23.05.2017 г. Василена Цветанова Д-р Л. Куртелова
47
13.06.2017 г. Димитър Маринов Д-р С. Мончева
48
13.06.2017 г. Филип Маринов Д-р С. Мончева
49
13.06.2017 г. Катерина Пенева Д-р С. Мончева
50
13.06.2017 г. Никола Евтимов Д-р С. Мончева
51
13.06.2017 г. Кристиян Иванов Д-р С. Мончева
52 27.06.2017 г. Лора Миланова Д-р К. Радославова
53 27.06.2017 г. Симеон Илиев Д-р К. Радославова
54 27.06.2017 г. Изабела Николаева Д-р К. Радославова
55 27.06.2017 г. Николина Желева Д-р К. Радославова
56 27.06.2017 г. Надежда Накова Д-р К. Радославова
57
11.07.2017 г. Петър Атанасов Д-р Т. Шуманска
58
11.07.2017 г. Самуил Атанасов Д-р Т. Шуманска
59
11.07.2017 г. Христина Пандурова Д-р Т. Шуманска
60
11.07.2017 г. Глория Иванова Д-р Т. Шуманска
61
11.07.2017 г. Деан Асенов Д-р Т. Шуманска
62 25.07.2017 г. Кристина Стоева Д-р Л. Куртелова
63 25.07.2017 г. Дарина Стоева Д-р Л. Куртелова
64 25.07.2017 г. Борислава Минчева Д-р Л. Куртелова
65 25.07.2017 г. Сияна Петрова Д-р Л. Куртелова
66
08.08.2017 г. Кристиян Златков Д-р Н. Бенова
67
08.08.2017 г. Цветин Лазаров Д-р Н. Бенова

08.08.2017 г. Виктория Момчилова-неявила се Д-р Н. Бенова
68
08.08.2017 г. Яна Чакалова Д-р Н. Бенова
69
08.08.2017 г. Христина Колева Д-р Н. Бенова
70 22.08.2017 г. Ивайло Богданов Д-р С. Мончева
71 22.08.2017 г. Александър Ружев Д-р С. Мончева
72 22.08.2017 г. Жулиета Георгиева Д-р С. Мончева
73 22.08.2017 г. Жасмина Дуева Д-р С. Мончева
74 22.08.2017 г. Емилия Симеонова Д-р С. Мончева
75
12.09.2017 г. Адриан Латев Д-р К. Радославова
76
12.09.2017 г. Елис Реджеп Д-р К. Радославова
77
12.09.2017 г. Виктория Йорданова Д-р К. Радославова
78
12.09.2017 г. Калина Йорданова Д-р К. Радославова
79
12.09.2017 г. Еда Реджеп Д-р К. Радославова
80 26.09.2017 г. Тодор Кисов Д-р Т. Шуманска
81 26.09.2017 г. Симеон Руменов Д-р Т. Шуманска
82 26.09.2017 г. Зинет Михайлова Д-р Т. Шуманска
83 26.09.2017 г. Асен Михайлов Д-р Т. Шуманска
84 26.09.2017 г. Емилио Александров Д-р Т. Шуманска
85
10.10.2017 г. Рая Христова Д-р Н. Бенова
86
10.10.2017 г. Борислав Вангелов Д-р Н. Бенова
87
10.10.2017 г. Алекс Василев Д-р Н. Бенова
88
10.10.2017 г. Натанаил Стефанов Д-р Н. Бенова
89
10.10.2017 г. Дани Алсабах Д-р Н. Бенова
24.10.2017 г. Виктория Момчилова Д-р Л. Куртелова
24.10.2017 г. Мария Петрова Д-р Л. Куртелова
24.10.2017 г. Юлиян Григоров Д-р Л. Куртелова
24.10.2017 г. Кристина Илиева Д-р Л. Куртелова
24.10.2017 г. Иван Христов Д-р Л. Куртелова

14.11.2017 г.
Д-р С. Мончева

14.11.2017 г.
Д-р С. Мончева

14.11.2017 г.
Д-р С. Мончева

14.11.2017 г.
Д-р С. Мончева

14.11.2017 г.
Д-р С. Мончева
28.11.2017 г. Д-р К. Радославова
28.11.2017 г. Д-р К. Радославова
28.11.2017 г. Д-р К. Радославова
28.11.2017 г. Д-р К. Радославова
28.11.2017 г. Д-р К. Радославова

12.12.2017 г.
Д-р Т. Шуманска

12.12.2017 г.
Д-р Т. Шуманска

12.12.2017 г.
Д-р Т. Шуманска

12.12.2017 г.
Д-р Т. Шуманска

12.12.2017 г.
Д-р Т. Шуманска
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)