Българската Коледа 2012

РОБОТИЗИРАНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

(РОБОТ-АСИСТИРАНО ХОДЕНЕ ПО БЯГАЩА ПЪТЕКА)

(ROBOT-ASSISTED TREADMILL TRAINING)

"Робот-асистираното ходене по бягаща пътека" (RATT) е нова, голяма и перспективна възможност във физикалната и рехабилитационна медицина. Тя  дава различна, по-голяма и по-качествена възможност на децата и юношите с ЦП за правилно изграждане и усвояване на локомоторната координация при ходене и овладяване на центъра на тежестта. Прилагането на видео-игри по време на и като част от роботизираната терапия, покачва мотивацията на децата, което изглежда активира допълнително пластичността на нервната система. Участието на субективният фактор при обучението в ходене – терапевтът, е сведено до минимум, чрез автоматизирано и високо репродуктивно моторно обучение, компютъризиране и обективно контролиране на терапевтичната сесия, адаптирана към прогреса на детето. Пациентът е фиксиран в устройството-робот, което го учи да движи краката си, многократно по нормалния физиологичен модел. Различните и изморителни мануални техники за прохождане ограничават честотата и особено продължителността на обучението в ходене, докато прилагането на RATT дава възможност за много по-продължително и често стимулиране на ходенето по един стандартен и постоянен модел, като по този начин се избягва субективния фактор свързан с персоналната отговорност, физическата и психологична издържливост и познания на терапевта в сферата на прохождането и вървенето.

Ръководството на СБПЛРДЦП, съвместно с Асоциацията по Физикална Медицина и Рехабилитация (АФМР) договориха с Националната Здравно-Осигурителна Каса включването на Робот-асистираната рехабилитация (Устройството "LOKOHELP" дарено от БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА 2012) в Клиничната пътека за Физиотерапия и рехабилитация на деца с церебрална парализа (КП№242) по НРД 2014г., което позволи безплатното прилагане на новият роботизиран тип на обучение в ходене. В началото на 2014 година започна използването на роботизираната LokoHelp-система за обучение в ходене, като част от рехабилитационната програма на пациентите от СБПЛРДЦП "Св.София".

доц. д-р Ив. Чавдаров, управител СБПЛРДЦП

РОБОТ-АСИСТИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ХОДЕНЕ

Робот-Асистирана Терапия (РАТ) е нова, голяма и перспективна стъпка във физикалната и рехабилитационна медицина. Робот-Асистираната рехабилитация дава различна - по-голяма и по-качествена възможност на пациентите за правилно усвояване и възстановяване на координацията на движенията и овладяване на центъра на тежестта, особено ако последните се контролират чрез компютърна обратна връзка. Субективният фактор при възстановяването – терапевтът, е сведен до минимум, чрез автоматизиране, компютъризиране и обективно контролиране на терапевтичната сесия.

Уредът "LОKOHELP", е типично роботизирано устройство, което помага на пациента да подобри неговите умения за ходене. Пациентът е закачен в устройството-робот, което го учи да си движи краката по един нормален и физиологичен модел. Пациентът е закачен в специален хамут над електическа ходеща пътека и една роботизирана скелетна рамка, закачена с колани отстрани на краката, ги движи по физиологичния модел. Компютър контролира модела на движение на краката и изчислява начина на реакция на тялото, като отговор на проведеното от робота движение.

Различните и изморителни мануални терапевтични модели за прохождане ограничават честота и особено продължителността на кинезитерапията, като прилагането на РАТ дава възможност за много по-продължителна и честа рехабилитация по стандартен и постоянен модел на лечение, като се избягва субективния фактор свързан с неговата отговорност, издържливост и познания в сферата на прохождането. Роботизираното устройство може да работи продължително и точно по зададената индивидуална терапевтична схема, без да се влияе от субективния фактор.

Проучвания при деца с церебрална парализа ползващи РАТ установиха подобряване в скоростта на ходене и достигане на по-високи общи двигателни умения. Ефективността на РАТ варира между различните пациенти, като те трябва да са готови да се включат най-малко в терапевтични сесии с продължителност от 60 мин. дневно, 3 пъти в седмицата за четири седмици. Периодично трябва да се проконтролира състоянието на детето за да се определи дали повече терапевтични сесии биха били полезни за постигане на максимален успех.

доц. д-р Ив. Чавдаров, управител

Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)