Тяхната усмивка e нашата цел - кратък филм

 

Академия по церебрална парализа
26 април 2014 г., Парк-хотел "Москва"

Форумът е предназначен за специалисти и родители.
Добре дошли на всички желаещи!!

П  Р  О  М  О  Ц  И  Я
БЕЗПЛАТЕН ПРЕСТОЙ за родители
ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП
ДО ГРАФИК НА ПАЦИЕНТА
Безплатен Ботулинов токсин
Безплатни консултации с лекари от болницата
РОБОТИЗИРАНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Безплатни консултации с ортопед в болницата
ДВИГАТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА КЪРМАЧЕТО И .....как да не му пречим !!!
доц. Иван Чавдаров

Помощни средства за деца

Болница "Света София" е публично лечебно заведение, в което екип от професионалисти обгрижва деца с церебрална парализа и други невромускулни увреждания, като създава условия за равностойното им участие в живота чрез активно въздействие върху техните двигателни, говорни, психични и учебни умения.

Чрез подобряване качеството на живот на инвалидизираното дете се осигурява възможност за негов собствен избор, себереализация и социална интеграция.

VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация