Ботулинов токсин

Договор Ботулинов токсин за деца от провинцията (Договор ФПББ - ПРИКЛЮЧЕН)

Договор Ботулинов токсин за деца от гр. София (Договор СО)

График за Ботулинов токсин

Дата Пациент Лекар Финансиране
1
17.01.2018 г.
Борис Янков Д-р С. Мончева
СО
2 17.01.2018 г. Веселин Чобански Д-р С. Мончева СО
31.01.2018 г. Цветелин Николов Д-р С. Мончева СО
14.02.2018 г. Илиан Доковски Д-р С. Мончева СО
21.02.2018 г. Александра Христова Д-р К. Радославова СО

 

<
Валентин Данов
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)