Ботулинов токсин

Договор Ботулинов токсин за деца от провинцията (Договор ФПББ - ПРИКЛЮЧЕН)

Договор Ботулинов токсин за деца от гр. София (Договор СО)

График за Ботулинов токсин

Дата Пациент Лекар Финансиране
1
01.03.2017 г.
Хюсейн Наджм Д-р К. Радославова СО
2 08.03.2017 г. Христо Иванов Д-р Т. Шуманска пациент
3 22.03.2017 г. Иван Тодоров Д-р С. Мончева СО
4 29.03.2017 г. Лиа Петрова Д-р Т. Шуманска СО
5 05.04.2017 г. Валентин Данов Д-р С. Мончева СО
6 05.04.2017 г. Илиян Доковски Д-р С. Мончева СО
7 07.06.2017 г. Кристиян Станков Д-р Т. Шуманска СО
8 05.07.2017 г. Искрен Милков Д-р К. Радославова СО
9 05.07.2017 г. Симона Койнова Д-р К. Радославова пациент
10 26.07.2017 г. Божидар Стефанов Д-р С. Мончева пациент
11 26.07.2017 г. Борис Янков Д-р С. Мончева СО
12 30.08.2017 г. Илиян Доковски Д-р С. Мончева СО
13 30.08.2017 г. Божидар Стефанов Д-р С. Мончева пациент
14 30.08.2017 г. Наташа Николаева Д-р К. Радославова СО
15 27.09.2017 г. Радина Зантин Д-р Л. Куртелова пациент
08.11.2017 г. Алекс Спасов Д-р Т. Шуманска СО

 

<
Валентин Данов
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)