Консултации

Д-р Гюров, ортопед-хирург

Прилагане на ортези в комплексната рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни заболявания.

Консултациите са безплатни за пациентите на болницата и се извършват съвместно с лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

Ежемесечно
Всяка втора и четвърта сряда
От 13:00 до 15:00 часа

Предварително записване
На тел.: 02 92 00 445

График на консултациите

Дата Име на пациента Лекуващ лекар Консултант
1 25.01.2017 г.
Кольо Стайков Д-р Т. Шуманска
2 22.02.2017 г. Андреа Андреева Д-р С. Мончева Доц. д-р И. Чавдаров
3 22.02.2017 г. Иван Найденов Д-р Т. Шуманска Доц. д-р И. Чавдаров
4 22.02.2017 г. Божидар Наков Д-р Н. Бенова Доц. д-р И. Чавдаров
5 22.02.2017 г. Андрей Радев Д-р Т. Шуманска Доц. д-р И. Чавдаров
6 15.03.2017 г. Йоана Балабанова Д-р К. Радославова
7 15.03.2017 г. Баран Местан Д-р Л. Куртелова Доц. д-р И. Чавдаров
8 15.03.2017 г. Александра Христова Д-р К. Радославова Доц. д-р И. Чавдаров
9 15.03.2017 г. Мартин Наков Д-р Н. Бенова
10 22.03.2017 г. Петър Славчов Д-р К. Радославова
11 22.03.2017 г. Димитър Мандров Д-р Л. Куртелова
12 22.03.2017 г. Кристиян Станков Д-р Т. Шуманска
13 22.03.2017 г. Софка Филипова Д-р К. Радославова
14 26.04.2017 г. Лиа Петрова Д-р Т. Шуманска
15 26.04.2017 г. Радослав Пейчев Д-р Т. Шуманска
16 26.04.2017 г. Стиван Дженов Д-р Н. Бенова
17 26.04.2017 г. Иван Тодоров Д-р С. Мончева
18 10.05.2017 г. Софка Филипова Д-р Л. Куртелова
19 10.05.2017 г. Методи Траянов Д-р Л. Куртелова
20 10.05.2017 г. Никола Стефанов Д-р С. Мончева
21 10.05.2017 г. Васил Николов Д-р Н. Бенова
14.06.2017 г. Кая Янкулова-отпада
Д-р Т. Шуманска
22 14.06.2017 г. Явор Пейчев Д-р Т. Шуманска
23 14.06.2017 г. Владимир Дубов Д-р Л. Куртелова
24 14.06.2017 г. Георги Георгиев Д-р С. Мончева
25 28.06.2017 г. Иван Найденов Д-р Т. Шуманска
26 28.06.2017 г. Мариана Божикова Д-р С. Мончева
27 28.06.2017 г. Сиана Сашева Д-р С. Мончева
28 28.06.2017 г. Георги Мончев Д-р С. Мончева
29 19.07.2017 г. Георги Методиев Д-р Л. Куртелова
30 19.07.2017 г. Християн Пенчев Д-р Л. Куртелова
31 19.07.2017 г. Анастасия Маринска Д-р Л. Куртелова
32 26.07.2017 г. Методи Любчов Д-р Л. Куртелова
33 26.07.2017 г. Eлизабет Зайкова Д-р Л. Куртелова
34 26.07.2017 г. Кая Янкулова Д-р Т. Шуманска
35 26.07.2017 г. Самуил Цонев Д-р Т. Шуманска
36 09.08.2017 г. Алекс Спасов Д-р Т. Шуманска
37 09.08.2017 г. Искрен Милков Д-р К. Радославова
38 09.08.2017 г. Никола Мавриков Д-р Л. Куртелова
39 23.08.2017 г. Християн Такев Д-р К. Радославова
40 23.08.2017 г. Илиян Доковски Д-р С. Мончева
41 23.08.2017 г. Асен Цачев Д-р Л. Куртелова
42 27.09.2017 г. Методи Траянов Д-р Л. Куртелова
43 27.09.2017 г. Спасиан Христов Д-р К. Радославова
44 27.09.2017 г. Деница Николова Д-р Т. Шуманска
11.10.2017 г. Софка Филипова Д-р Л. Куртелова
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)